Make your own free website on Tripod.com
Home | Zomaar een Zondagochtend | Werkdag Oktober 2008 | Werkdag Oktober 2007 | Werkdag Oktober 2006 | Werkdag Oktober 2005 | Werkdag Oktober 2004 | Werkdag Oktober 2003 | Natuurwaarnemingsproject | Groene Linken Almere | Colofon

de poelpraat

Werkdag Oktober 2006

lekkerwerken.jpg

Op zatermiddag 7 oktober 2006 werd er wederom door een groep enthousiaste vrijwilligers gewerkt bij de poelen in het Beatrixpark.
 
Maaien met de zeis van het riet, afvoeren van het riet en verwerken in een broeihoop voor ringslangen, snoeien van struiken, knotten van knotwilgen, vlechten van wilgentakken.
 
Klik op onderstaande link voor een foto-verslag van de werkdag.

Foto-verslag werkdag