Make your own free website on Tripod.com
Home | Zomaar een Zondagochtend | Werkdag Oktober 2008 | Werkdag Oktober 2007 | Werkdag Oktober 2006 | Werkdag Oktober 2005 | Werkdag Oktober 2004 | Werkdag Oktober 2003 | Natuurwaarnemingsproject | Groene Linken Almere | Colofon

de poelpraat

Werkdag Oktober 2007

Voor het zesde jaar werd er door een groep enthousiaste vrijwilligers gewerkt bij de poelen in het Beatrixpark.
 
Het riet aan de oevers van de poelen werd gemaaid met een zeis, het riet moet vervolgens bijeengeharkt worden en met kruiwagens wordt het afgevoerd en vervolgens verwerkt in een broeihoop voor ringslangen. De struiken rondom de poelen worden gesnoeid, de wilgen worden geknot en van de wilgentakken wordt een heg gevlochten.
 
Klik op onderstaande link voor een foto-verslag van de werkdag.

Foto-verslag werkdag


Beheergroep Poelen Beatrixpark