Make your own free website on Tripod.com
Home | Zomaar een Zondagochtend | Werkdag Oktober 2008 | Werkdag Oktober 2007 | Werkdag Oktober 2006 | Werkdag Oktober 2005 | Werkdag Oktober 2004 | Werkdag Oktober 2003 | Natuurwaarnemingsproject | Groene Linken Almere | Colofon

de poelpraat

Werkdag Oktober 2003

Poelen en onderhoud ....

In kleine wateren kan een snelle groei van planten optreden. Dit geldt zeker voor de meeste poelen omdat het water voedselrijk is. Wanneer de overmaat aan planten en de steeds dikker wordende laag rottend plantenmateriaal niet regelmatig worden weggehaald zal de poel geleidelijk dichtgroeien. Om deze zogenaamde verlanding te voorkomen zullen er dus beheersmaatregelen moeten worden genomen. Zulke maatregelen hebben altijd invloed op de levensgemeenschappen, maar hoeven niet desastreus te zijn wanneer rekening wordt gehouden met de levenscyclus van soorten waarom het gaat. Zo zal het tijdstip voor het opschonen moeten worden gekozen in een periode dat er geen of weinig amfibieŽn in het water zitten.

Het is wenselijk bij een onderhoudsbeurt ongeveer de helft van de poel niet te schonen. Poelen kunnen machinaal geschoond worden maar dat is vaak een zeer ingrijpende methode omdat veel flora verwijderd wordt en veel in de modder overwinterende dieren worden gedood. De minst ingrijpende methode is het met handkracht schonen van de poel. Dit was vroeger gebruikelijk, maar zwaar werk dat nog maar weinig wordt gedaan. De Beheersgroep wil zoveel mogelijk het onderhoud met handkracht door vrijwilligers laten uitvoeren.

De werkzaamheden in oktober 2003:
Vandaag wordt een deel van de oever van de kleine poel opgeschoond, dat wil zeggen dat de planten worden afgemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. We beperken ons vandaag tot de noordzijde van de kleine poel. De planten (voornamelijk riet en grassen) op de oever en in het water worden afgemaaid. De lisdodden die in het water staan worden er met de hand uitgetrokken. Alle plantenresten verdwijnen op een broeihoop.

Foto's van de beheerswerkzaamheden bij de poelen in het Beatrixpark te Almere Stad op zaterdag 4 oktober 2003

2003-10-04001.jpg

2003-10-04002.jpg

2003-10-04003.jpg

2003-10-04004.jpg

2003-10-04005.jpg

2003-10-04006.jpg

2003-10-04009.jpg

2003-10-04011.jpg

2003-10-04012.jpg

2003-10-04013.jpg


Beheergroep Poelen Beatrixpark