Make your own free website on Tripod.com
Home | Zomaar een Zondagochtend | Werkdag Oktober 2008 | Werkdag Oktober 2007 | Werkdag Oktober 2006 | Werkdag Oktober 2005 | Werkdag Oktober 2004 | Werkdag Oktober 2003 | Natuurwaarnemingsproject | Groene Linken Almere | Colofon

de poelpraat

Werkdag Oktober 2004

 Poelen en onderhoud ....

In kleine wateren kan een snelle groei van planten optreden. Dit geldt zeker voor de meeste poelen omdat het water voedselrijk is. Wanneer de overmaat aan planten en de steeds dikker wordende laag rottend plantenmateriaal niet regelmatig worden weggehaald zal de poel geleidelijk dichtgroeien. Om deze zogenaamde verlanding te voorkomen zullen er dus beheersmaatregelen moeten worden genomen. Zulke maatregelen hebben altijd invloed op de levensgemeenschappen, maar hoeven niet desastreus te zijn wanneer rekening wordt gehouden met de levenscyclus van soorten waarom het gaat. Zo zal het tijdstip voor het opschonen moeten worden gekozen in een periode dat er geen of weinig amfibieŽn in het water zitten.

Het is wenselijk bij een onderhoudsbeurt ongeveer de helft van de poel niet te schonen. Poelen kunnen machinaal geschoond worden maar dat is vaak een zeer ingrijpende methode omdat veel flora verwijderd wordt en veel in de modder overwinterende dieren worden gedood. De minst ingrijpende methode is het met handkracht schonen van de poel. Dit was vroeger gebruikelijk, maar zwaar werk dat nog maar weinig wordt gedaan. De Beheersgroep wil zoveel mogelijk het onderhoud met handkracht door vrijwilligers laten uitvoeren.

De werkzaamheden oktober 2004:
Vorig jaar in de eerste week van oktober hebben we de noordkant van de kleine poel geschoond en dit jaar gaan we de zuidkant van de poel schonen. Het staat hier meters dik met voornamelijk lisdodden. De oeverplanten worden zoveel mogelijk met de zeis afgemaaid. De planten die in het water staan worden gedeeltelijk verwijderd door ze met de hand uit te trekken. Dit is een erg arbeidsintensief en zwaar werk en het lukt ons niet de hele zuidkant op deze manier op te schonen. Daarom wordt de zeis ook gebruikt voor de lisdodden die in het water staan. Al het plantenmateriaal wordt afgevoerd naar de broeihoop die op de westkant van de oever wordt gesitueerd. De struiklaag ten zuiden van de poel wordt fors onder handen genomen; er worden inhammen gemaakt zodat een golvend patroon verschijnt. Natuurlijke bosranden met inhammen vormen voor veel dieren een interessante plek.   

Eerst een tweetal foto's van de 'kleine poel' een dag voordat de beheerswerkzaamheden plaats gaan vinden

pict2405.jpg

pict2410.jpg

Foto's van de beheerswerkzaamheden bij de poelen in het Beatrixpark te Almere Stad op zaterdag 2 oktober 2004

pict2415.jpg

pict2416.jpg

pict2417.jpg

pict2418.jpg

pict2419.jpg

pict2420.jpg

pict2421.jpg

pict2422.jpg

pict2423.jpg

pict2424.jpg

pict2425.jpg

pict2426.jpg

pict2427.jpg

pict2428.jpg