Make your own free website on Tripod.com
Home | Zomaar een Zondagochtend | Werkdag Oktober 2008 | Werkdag Oktober 2007 | Werkdag Oktober 2006 | Werkdag Oktober 2005 | Werkdag Oktober 2004 | Werkdag Oktober 2003 | Natuurwaarnemingsproject | Groene Linken Almere | Colofon

de poelpraat

Colofon

 
 
 
De eerste versie van deze website is verschenen op 2 oktober 2004, dit naar aanleiding van de werkdag op dezelfde dag waarop een aantal foto's werden gemaakt. Het leek mij handiger de foto's op een website te plaatsen dan om ze te e-mailen naar de betrokkenen.
 
Een website geeft niet alleen de mogelijkheid wat meer informatie te verstrekken en meer foto's te publiceren die ik in de loop van de tijd van de poelen heb gemaakt, maar is ook een platform om andere belangstellenden te informeren.
 
Mijn persoonlijke betrokkenheid bij de poelen vindt zijn oorsprong in het Natuurwaarnemingsproject. Een kijk- en belevingsopdracht in het kader van de cursus IVN Natuurgids. Het verslag van de natuurwaarneming is eveneens toegevoegd aan deze site en geeft een beeld van de ontwikkeling van de poelen in het eerste jaar.
 
Herbert Koster
 

Alle foto's op deze site zijn gemaakt door Herbert Koster; overname is toegestaan met bronvermelding en verwijzing naar de site http://poelpraat.tripod.com
 
 

Wilt u reageren, heeft u opmerkingen of suggesties; stuur een e-mail naar:

ivnalmere@yahoo.com

2003-10-04022.jpg

Deze (kleuren)foto is genomen op 4 oktober 2003 ! Een uitzonderlijk vroege sneeuwval levert dit plaatje op. Let eens op de bladeren van de bomen; rond deze tijd zijn ze nog niet afgevallen en het riet en de lisdodden staan nog fier overeind.