Make your own free website on Tripod.com
Home | Zomaar een Zondagochtend | Werkdag Oktober 2008 | Werkdag Oktober 2007 | Werkdag Oktober 2006 | Werkdag Oktober 2005 | Werkdag Oktober 2004 | Werkdag Oktober 2003 | Natuurwaarnemingsproject | Groene Linken Almere | Colofon

de poelpraat

Welkom op de site "de poelpraat"
website over kleinschalige natuurbeheerwerkzaamheden door vrijwilligers bij de poelen in het Koningin Beatrixpark te Almere Stad

froggyjeroen.gif

 
Hoe het begon ....

November 2000

In het kader van de kwaliteitsverbetering van het Beatrixpark zijn in november 2000 in de zuidwest hoek van het Beatrixpark in Almere Stad met grote graafmachines een tweetal poelen gegraven. Doel ervan was om in het meer natuurlijke deel van het park een nieuw leefgebied te maken voor allerlei planten en dieren. Na de aanleg heeft de natuur er snel bezit van genomen.

poel18-09-05007.jpg
Foto van de kleine poel, 18 september 2005; doordat een aantal jaren het riet en de lisdodden zijn verwijderd is deze poel niet dicht gegroeid. De eerste jaren na de aanleg (2000) dreigde de poel in een rap tempo dicht te groeien, maar door de beheersmaatregelen die de vrijwilligers hebben genomen is de poel "open" gebleven.

en Hoe het verder ging .....

Oktober 2002

In 2002 is Landschapsbeheer Flevoland—in het kader van Het Groene Stadsleven—met vrijwilligers begonnen aan de eerste kleinschalige beheerswerkzaamheden rond de poelen. Er is toen wat wilgenopslag verwijderd en de reuzenbereklauw werd periodiek afgemaaid.

Oktober 2003

In oktober 2003 zijn we voor het eerst gestart met het opschonen van de poelen aan de noordzijde van de 'kleine poel'. In november op de Natuurwerkdag volgde nog een werkmiddag rond de poelen met een schoolklas van OBS De Zeetuin uit de Muziekwijk.

Oktober 2004

Voor de tweede maal vinden er opschoonwerkzaamheden plaats. Nu aan de zuidkant van de 'kleine poel'. Het riet verdwijnt weer op een broeihoop. Voorts zijn een aantal struiken aan de rand van de poel flink teruggesnoeid.

Oktober 2005

Aan beide zijden van het pad dat tussen de grote en de kleine poel heen loopt zijn maaiwerkzaamheden gedaan. Dit heeft geresulteert in een fraai doorzicht naar het water van beide poelen. Vanaf het fietspad en vanaf het wandelpad is weer goed zicht op het water van de poel. Verder zijn er veel boomvormers (voornamelijk spontaan opgeschoten wilgen en elzen) verwijderd in het riet rondom de grote poel. 

Voorjaar 2006

Landschapsbeheer Flevoland plaats een informatiebord bij de poelen voor de bezoekers van het park.       

Oktober 2006

Zaterdagmiddag 7 oktober was er weer de traditionele poelwerkdag. Het was ons eerste lustrum. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn vrijwilligers op een zaterdag ik oktober bezig geweest met kleinschalige beheerwerkzaamheden rondoem de poelen. Maaien van het riet, knotten van wilgjes, een struinpad maken langs de knotwilgjes, het terugzetten van stuiken aan de rand van de poel.

kkdr0407a.jpg
kikkerdril in de poel op 6 april 2007

Oktober 2007

Elke eerste zaterdag van oktober is poelwerkdag. Ook dit jaar weer maaien van het riet, knotten van wilgjes en het snoeien van stuiken aan de rand van de poel. Het riet werd dit jaar niet alleen vanaf de oever, maar ook vanuit het water gemaaid (zie werkverslag).

Oktober 2008

We houden de traditie in stand; Net als voorgaande jaren wordt op de eerste zaterdag van oktober gewerkt bij de poelen.

2003-10-04001.jpg

vrijwilligers werken bij de poel

aug03-2.jpg

bloeiende kattestaart aan de rand van de poel

3z.jpg

januari 2002; er valt zo veel regen dat het wandelpad tussen de twee poelen verdwenen is onder water

aug03-3.jpg

prachtig bloeiend koninginnekruid

pict1391.jpg

voornamelijk op de zuidoever van de poelen..... heelblaadje

pict2408.jpg

aangetroffen september 2004, westoever kleine poel: de zeer aromatische watermunt (?)

2004-04-15kikkervis.jpg

april 2004: honderden kikkervisjes in de poelen

bordpoel2.jpg

voorjaar 2006 wordt informatiebord geplaats

Lokatie van de poelen:
 
In de driehoek: Muziekdreef, Waddendreef en Beatrixpad (thans: Sceelerpad Zuid genaamd)

beatrixplaatje.gif

 
 
onderhoud website: H. Koster, Almere
laatste update: 24 augustus 2008
aantal bezoekers